Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

0613 b308 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viazbroo zbroo

April 13 2017

fruzianna
1557 1b2e 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacatherineee catherineee

March 11 2017

fruzianna
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek " ?
— Agnieszka Osiecka

July 09 2015

fruzianna
8067 90fc 500
Robert Longo Men Trapped in Ice (1979)
Reposted fromWascon Wascon viabackground background
fruzianna
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viafabulous-lazy fabulous-lazy

July 01 2015

fruzianna
fruzianna
4833 a534 500
Reposted fromnazarena nazarena viakatkad katkad
fruzianna
Reposted fromscience science viacoloredgrayscale coloredgrayscale
fruzianna
Quando a gente se junta | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialugola lugola

June 24 2015

4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vialugola lugola

May 23 2015

fruzianna
2205 0bd6 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapaolcia paolcia
fruzianna
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. Tracimy czas.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
fruzianna
fruzianna
0585 9be9 500
Janusz Korczak
fruzianna
fruzianna
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream vialugola lugola

April 17 2015

fruzianna
Reposted fromkosmopolit kosmopolit vialugola lugola

April 13 2015

fruzianna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl